100% Winterswijk

Dat de nabijheid van de Duitse grens een enorme opportunity is voor ondernemend Nederland in de grensstreek is een understatement. De verschillende onderzoeken tonen aan dat er een enorme markt ligt waarvan retailers kunnen profiteren.

Winterswijk met ruim 23.000 inwoners en een gevarieerd winkelbestand is bij uitstek een grensplaats die kan profiteren van de koopkracht van Duitse consument. Met op een steenworp afstand buurplaatsen als Ahaus, Oeding, Borken, Stadtlohn en Vreden, liggen de kansen in het economisch verkeer voor het oprapen.

Dan is natuurlijk de hamvraag hoe verleid ik de Duitse consument om in Winterswijk de euro’s te besteden. Het is een wetmatigheid dat er zich altijd concurrenten aandienen zodra er zich kansen voordoen.

Hoe je het ook wendt of keert in elke branche zijn er ondernemers met een vergelijkbaar product of dienst. De kunst is dan ervoor te zorgen dat de consument voor jouw kiest en niet voor de concurrent. Daarvoor is positionering, onderscheidend vermogen belangrijk.

Eigenlijk is het heel simpel. Positioneren is het creëren van een plekje in het hoofd van jouw klanten. Oftewel, dat jouw klanten aan jou denken wanneer ze jouw product of dienst nodig hebben. In deze case: “hoe zorgen wij dat we top of mind zijn bij de Duitsers die een dagje naar Nederland komen en dan kiezen voor Winterwijk”.

Om hierin de juiste keuzes te maken zijn diverse variabelen essentieel, zorg dat je je klant kent, dat de boodschap de juiste trigger heeft, dat je weet op welke kanalen je klant aanwezig is en je ze dus kunt bereiken met jouw boodschap.

Na een aantal brainstormsessies kwamen we tot de volgende kenmerken van de tot de primaire doelgroep behorende persona’s. 
De Duitse consument heeft nog steeds erg veel behoefte aan informatie, ze oriënteren zich online, maar zijn ook vrij traditioneel in de wijze van informatie consumptie.

Met deze wetenschap is er naast de website gekozen om specifiek voor het Duitse grensgebied in een oplage van 130.000 exemplaren een Huis aan Huiskrant uit te geven gericht op alles wat Winterwijk te bieden heeft.

“One stop shopping”

  • Hoe pak je dit nu aan?
  • Hoe kan alles zo complex zijn en waarom kost het zoveel tijd?
  • Drukken, verspreiden, opmaak teksten, etc. etc.

Daarbij komt dat het medialandschap in Duitsland ten opzichte van Nederland gefragmenteerd is. Hoe behoudt je het……overzicht in de wirwar van loketten?

Met deze uitdaging voelen we ons als een vis in het water, gebruik makend van de vele contacten en samenwerkingsverbanden in de totale keten; marketing & communicatie, drukkerijen en uitgeverijen, hebben wij de verbindingen gelegd en vanuit de regisseursrol  kritisch toegezien op het eindresultaat.

Dat deze uitgave een bewezen rol heeft in de marketingmix bewijst het feit dat het al een aantal jaren een succesvol onderdeel is van de mediacampagne 100% Winterwijk.

Meer inspiratie

Lees onze blogs voor meer diepgang